Kulttuuripalveluiden hankkeet ja yhteistyö

Aisaparin alueen kesätaiteilijat

Aisaparin alueen kesätaiteilijat –hankkeessa parannettiin taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta Aisaparin alueen kunnissa ja vahvistettiin alueen identiteettiä taiteen ja kulttuurin kautta. Hankkeessa luotiin siltoja taiteen ja uusien toimintaympäristöjen välille mahdollistaen uusien yhteistyömuotojen syntymisen. Taide- ja kulttuuripalvelut tavoittivat uusia kohdeyleisöjä hankkeessa toteutuneiden yhteistyöprojektien kautta. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin taiteilijoita työllistävää kesätaiteilijatoimintaa ja koostetiin toimintamalli, jonka avulla kesätaiteilijatoiminta pyritään vakiinnuttamaan vuosittaiseksi osaksi Etelä-Pohjanmaan kuntien ja yhteisöjen kulttuuritarjontaa.

Tutustu hankkeessa koostettuun toimintamalliin:

Kesätaiteilijatoiminnan kehittäminen Leader Aisaparin alueella

Hankkeen budjetti: 36 556 euroa

Hankeaika: 1.6.2021-31.10.2021

 

Valontaitaja (kulttuuripalvelut)

Valontaitaja on kulttuuripalveluiden hallinnoima Leader-hanke, joka toteutetaan yhteistyössä irlantilaisen Kilkennyn Leader-ryhmän kanssa.
Hankkeen tavoitteena on tarjota Aisaparin alueen nuorille aikuisille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan elokuvien ja valokuvauksen parissa sekä saada samalla taitoja, jota voi hyödyntää elokuva- ja valokuvausalalla. Hankkeessa järjestetään työpajoja sekä Lapualla että Irlannissa. Työpajoissa toteutetaan nuorten kanssa lyhytelokuvia ja valokuvanäyttely. Työpajojen tuotokset esitetään eri elokuva- ja taidefestivaaleilla.

Työpajat toteutetaan joko niin, että nuoret aikuiset matkustavat yhteistyökumppanin luo (irlantilaiset Lapualle ja Aisaparin alueelta Irlantiin). Koronapandemian johdosta hankkeen toimet on siirretty vuoteen 2022.

Hankkeen budjetti: 30 000 €

Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

 

LiikKuMaRaja  (kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut)

LiikKuMaRaja on liikuntapalveluiden hallinnoima esiselvityshanke, joka toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa lapualaiset menestystekijät etenkin liikunnan, kulttuurin ja matkailun osa-aluilla, suunnitella näiden vetovoimakohteiden ja -tekijöiden kasvuun ja monipuolistamiseen sekä käyttöasteen lisäämiseen tähtääviä askelmerkkejä, toimintatapoja sekä kartoittaa tekijöitä ja rahoituskanavia. Näiden avulla luodaan kulttuurin, liikunnan ja matkailun yhtenäinen toimintasuunnitelma, joka helpottaa tulevaisuuden työn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pitkäaikaisena tavoitteena on kulttuurin, liikunnan ja matkailun yhteistyön parantaminen niin kunnallisella kuin asukastasolla. Kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, virkistysmahdollisuudet sekä kuntoliikuntatarpeet ovat hankkeen pääasiallinen lähtökohta, josta hyötyvät myös alueen matkailijat sekä Lapuan kaupungin imago.

Esiselvityshanke edesauttaa myös täysin uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisessa ja kartoittaa mahdollisia yhteisiä päämääriä eri alojen toimijoille.

Hankkeen budjetti: 38 574 €

Hankeaika: 31.1.2020 – 30.4.2022

Lapuan kaupungin museoilla ja kulttuuripalveluilla ei tällä hetkellä ole käynnissä OKM:n rahoittamia hankkeita. Katso aikaisemmat hankkeet Menneet hankkeet -sivulta.

Mediataidon mestariksi Leader-hanke

Taidelainaamo Leader-hanke

Lisätietoa Lapuan kansalaisopiston hanketoiminnasta löydät osoitteesta https://lapua.fi/kansalaisopisto/hankkeet/.

Taiteilijaresidenssi monialaisen yhteistyön mahdollistajana Leader-hanke (kulttuuripalvelut)

Taiteilijaresidenssi monialaisen yhteistyön mahdollistajana -hankkeessa testataan taiteilijaresidenssin laajempaa, yhteisöllistä toimintamallia. Residenssitoimintaa pyritään tekemään näkyväksi ja laajemmaksi sekä osallistaa myös paikallisia toimijoita residenssitoimintaan.

Hankkeen tavoitteena hankkeella on koota toimintamalli, jonka avulla taiteilijaresidenssit voivat viedä toimintaansa yritysajattelun suuntaan ja ylläpitää toimintaansa myös taloudellisesti paremmista lähtökohdista. Hanke huomio myös taiteilijalähtöisyyden ja koulutustarpeen, eikä unohda paikallisia taiteilijoita, vaan tuo laajan ja monimuotoisen toimijakentän yhteen.

Hankkeen budjetti: 50 000 €

Hankeaika: 1.1.2019 – 31.1.2020

Lapuan kaupungin museoiden kulttuurihistoriallisen museoyksikön kookkaan esineistön mallintaminen ja esineistön saavutettavuuden parantaminen

Hankkeessa pilotoitiin Suomessa ensimmäisten museoiden joukossa kokoelmaesineiden 3D-skannausta, eli esineistön mallintamista skannaamisen avulla digitaaliseksi 3D-tiedostoksi. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida 3D-skannausta työkaluna ja saada yleisön saataville kokoelmaesineistöä, joka ei mahdu näyttelytilaan tai on muuten hankala esiteltävä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti Patruunatehtaan museon laitteistoon, moni vanhan tehtaan kone ei mahdu näyttelytilaan, koska ne ovat kooltaan useita metrejä pitkiä sekä voivat painaa tuhansia kiloja. Skannaus toteutettiin Einscannin 3D-käsisskannerilla.

Hanke käynnisti onnistuneesti 3D-skannauksen osana Lapuan kaupungin museoiden kokoelmatyötä ja kokoelmia pyritään skannaamaan myös jatkossa. Hankkeen aikana tehdyt skannaustiedostot ja tulevat skannaukset löytyvät Sketchfab-palvelusta museoiden omalta sivulta.

Hankkeen budjetti: 24 000 €

Hankeaika: 1.1.2019 – 31.12.2020

 

Cinemaaseutu Leader-hanke (kulttuuripalvelut)

Elävällä kuvalla on vahva asema yhteiskunnassamme. Se näkyy myös Aisaparin alueella, jossa Etelä-Pohjanmaasta kertovat elokuvat ovat rikastuttaneet elämäämme monin tavoin. Elokuva tuo ihmisen lähemmäksi tapahtumia faktan ja fiktion keinoin ja vahvistaa meidän kulttuuri-identiteettiämme.

Kansallisten suurelokuvien lisäksi Aisaparin alueella on myös muutakin elokuvatoimintaa. Viime vuosien aikana alueelle on noussut kaksi vuosittaista elokuvafestivaalia, jonka lisäksi paikallisesti tuotettujen elokuvien määrä on kasvussa. Järvilakeuden kansalaisopiston vuonna 2017 tuottama elokuva Muistoseurat on erinomainen esimerkki alueen aktiivisuudesta. Elokuvan tekijät ottivat mallia harrastajateatterikentältä ja tuottivat elokuvan pääasiassa talkoovoimin. Elokuva on huhtikuuhun 2018 mennessä kerännyt elokuvateatterissa yli 2000 katsojaa ja levitys jatkuu vielä. Muistoseurat-elokuva todisti, että paikallinen elokuva on varteenotettava vaihtoehto harrastajateatteritoiminnan rinnalle.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Selvittää kiinnostus kyläelokuvia kohtaan ja auttaa jo aloittaneita projekteja
  2. Luoda selkeä ja laaja videomuotoinen ohjeistus siitä, kuinka teet kyläelokuvan
  3. Auttaa resursoinnissa ja verkostoitumisessa
  4. Pyrkiä luomaan pysyvä kyläelokuva-perinne harrastajateatteritoiminnan rinnalle
  5. Kulttuurihistoriallisesti tärkeän materiaalin vaaliminen
  6. Tapahtumatoiminnan kehittämiseen osallistuminen

Hankkeen budjetti: 50 000 €

Hankeaika: 1.1.2018 – 31.7.2020

 

Miesten tanssipidot Leader-hanke (kulttuuripalvelut)

Lapuan ystävyyskaupungissa Viron Rakveressa järjestetään joka viides vuosi miesten tanssijuhla, Meeste Tantsupidu, joka kokoaa noin 3500 miestä tanssimaan Rakveren urheilukentälle. Ryhmä lapualaisia miehiä harjoitteli kolme tanssia, jotka he esittivät ainoina ulkomaalaisina yhdessä virolaisten miesten kanssa Rakveressa 2015. 

Rakveren iloinen tanssitapahtuma on erinomainen esimerkki yhdessä tekemisestä ja perinteiden kunnioittamisesta hauskalla tavalla. Miesten tanssipidot -hanke seuraa Lapuan ystävyyskaupungin mallia ja tuo Meeste Tantsupidut -konseptin Lapualle kannustaen suomalaisia miehiä tanssimaan, heittäytymään ja harrastamaan yhdessä ilman kilpailun asettamia paineita. Suomen miesten tanssipidot on tapahtuma, jonne ovat tervetulleita kaikki Suomessa asuvat miehet, kutsumme mukaan miesryhmiä myös Rakveresta sekä muista Lapuan ystävyyskaupungeista.

Miesten tanssipidot -hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa yksi Suomi100-ohjelman tapahtumista, tuottaa tanssitapahtuman koreografiat ja aktivoida miehiä tanssimaan järjestämällä tanssitunteja ja muita verkostoitumistapahtumia. 

Hankkeen budjetti: 49 000 €

Hankeaika: 1.1.2018 – 31.7.2020

 

Luovuudella lujemmaksi Leader-hanke (kulttuuripalvelut)

Luovuudella lujemmaksi -hankkeessa järjestettiin koulutuksia ja työpajoja sekä verkostoitumistilaisuuksia Aisaparin alueen yrittäjille. Koulutusten tarkoituksena oli lisätä yrittäjien osaamista markkinoinnissa ja mainonnassa sekä työssä jaksamisessa. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin yhteisöllisen työtilan toimintamallia ja järjestettiin taiteilijaresidenssikokeilu, jonka ansiosta Lapualle saapui noin 15 kansainvälistä taiteilijaa työskentelemään. Hankkeessa järjestettiin opintomatka Pohjois-Italiaan (10 osallistujaa).

Hanke toi yhteen kymmeniä yrittäjiä ja taiteilijoita Aisaparin alueelta.

Hankkeen budjetti: 120 000 €
Hankeaika: 2016 – 2018 

Verkossa rikkaammaksi -toimintamalli Satakunnan alueen taidemuseoille kokoelmien avoimeen ja vuorovaikutteiseen julkaisemiseen digitaalisesti (Lapuan kaupungin museot)

Porin taidemuseo hallinnoima hanke, jossa Lapuan kaupungin museot ja Lönströmin Taidemuseo olivat yhteistyökumppaneita. Hankkeessa kehitetään museoiden kokoelma-aineistojen avaamisen parantavaa työkalua. Tavoitteena on tehdä laajennus, joka mahdollistaa aineistojen avaamisen FINNA-tietokantaan ja muihin palveluihin niin, että tieto eri sivustojen välillä linkittyy ja esimerkiksi arkistoaineistosta avautuu laajempia ja kattavampia tietoja, mitä esimerkiksi vain FINNA-palvelu yksinään voi käyttäjälle antaa.

Porin taidemuseo ja Lönströmin taidemuseo ovat hankkeessa pilotoineet Taidekokoelma-aineiston avaamista. Lapuan kaupungin museoiden kokoelmista pilotoidaan erilaisena aineistokokonaisuutena kulttuurihistoriallisia kuva-aineistoja.

Hankkeen budjetti: 32 000 €

Hankeaika: 1.1.2019 – 31.12.2021

 

Kortteleihin kulttuuria-hanke (Lapuan kaupungin museot ja Etelä-pohjanmaan muistiyhdistys)

Hanke on Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen hallinnoima hanke. Hankkeessa  kehitetään yhdessä ikäihmisten kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja aivoterveyden edistämisen näkökulman. Hankkeen yhteistyötahona Lapuan kaupungin museot ja kulttuuritoimi järjestää kulttuurikeskuksella Tarinoita takkakivellä ja Kello kahden kahvit -ryhmätilaisuuksia, joissa on mahdollisuus keskustella ja viettää aikaa. Tilaisuuksissa muistellaan menneitä ja jutellaan vapaasti. Tilaisuuksissa on myös mahdollisuus tutustua yhdessä Lapuan kaupungin museoiden kokoelmiin kuten esimerkiksi Pyhälahden valokuvaamon vanhoihin valokuviin Lapuasta.

Hankeen toteutusaika on 2018-2021, muistelutilaisuuksia on järjestetty 2020 alkaen ja ne jatkuvat keväällä 2021.

Lisätietoa hankkeesta löytyy muistiyhdistyksen sivuilta osoitteesta https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria

 

Aineettoman teollisen perinnön ilmiöiden tunnistamishanke (Lapuan kaupungin museot ja Teollisuusperintöseura)

Hanke on Teollisuusperintöseuran hallinoima hanke. Hankkeessa on yhteistyötahoina mm. teollisuuden aloihin keskittyviä museoita. Lapuan kaupungin museoiden Patruunatehtaan museo osallistuu hankkeen toimiin. Hankkeessa on pyrittään osallistavin toimin tunnistamaan ja dokumentoiumaan aineetonta teollista kulttuuriperintöä kuten esimerkiksi käsityötaitoa, työnteon arkea ja työyhteisöjä. Lapuan kaupungin museoit pilotoi ensimmäisenä hankkeen museona tarinatyöpajoja vuonna 2019. Tarinatyöpajoissa Vanhan patruunatehtaan työntekijät ja heidän läheisensä saivat yhdessä muistella ja keskustella patruunatehtaan arjesta, työnteosta ja työyhteisöstä patruunatehtaalla. Työapajat järjestettiin kulttuurikeskuksella.

Hankkeen toteutusaika on 2019-2021

Lisätietoa hankkeesta löytyy teollisuusperintöseuran sivuilta osoitteesta: https://www.teops.fi/

 

Yhteystiedot

Kulttuurikeskus Vanha Paukku

Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua
p. 06 438 4582 tai 044 438 4582
info@lapua.fi

 

Aukioloajat: kts. Yhteystiedot