Lapuan Patruunatehtaan museo

Lapuan Patruunatehtaan museo esittelee vuonna 1923 Lapualle perustetun patruunatehtaan historiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Lapuan Patruunatehtaan Lapua-tuotemerkki tunnetaan ympäri maailman. Tehtaalla on ollut suuri merkitys suomalaiselle maanpuolustukselle ja ampumaharrastukselle, mutta se on myös keskeinen osa lähiympäristön yhteisöllisyyttä. Samalla se kertoo omalta osaltaan teollisen ajan historiasta.

 

Patruunatehtaan museon alkuperäinen kokoelma on muodostettu vuonna 1993, jolloin Lapuan kaupunki osti vanhan patruunatehtaan alueen kiinteistöineen ja sinne jääneine irtaimistoineen. Lisäksi kaupunki osti museokokoelmaa varten patruunatehtaan käytöstä poistettuja koneita ja muita laitteita. Muutettaessa tehdasaluetta kulttuurikeskukseksi varattiin päärakennukseen näyttelytila myös Patruunatehtaan museolle. Perusnäyttely avattiin yleisölle 5.3.2006.

Patruunatehtaan museon kokoelmassa on tehtaan alkuperäisiä koneita, työkaluja, tuotteita, valokuvia ja muuten sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti merkittävän tehtaan arkiseen elämänmenoon liittyvää aineistoa.

 

 

Lapuan Patruunatehtaan museon näyttely uudistuu – Lapuan patruunatehtaan 100-vuotinen tarina 1920-luvulta nykypäivään

 

Tammikuussa 2025 edelleen Lapualla toimivan patruunatehtaan käyttöön vihkimisestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Museon nykyinen näyttely on rakennettu vuonna 2006 autenttiseen tehdasrakennukseen, jossa tehdas toimi lähes 70 vuotta.

 

Vanhan Paukun tehdassalissa sijaitsevan näyttelytilan rakenteet jäävät näkyviin myös näyttelyn uudessa visuaalisessa kokonaisilmeessä. Näyttelyarkkitehtuurin suunnittelutyö valmistuu keväällä. Ainutlaatuinen tila edustaa lapualaista patruunatehtaan teollisuushistoriaa. Näyttelytilaa rytmittävät näyttelyyn valitut isot 1920–1930-luvun koneet, joiden osallistaviin konservointi- ja puhdistustyöpajoihin kutsutaan yleisö mukaan.

 

Uudessa näyttelyripustuksessa patruunan valmistuksessa käytettyjen koneiden lisäksi nähdään mm. valokuvia ja liikkuvaa kuvaa, arkistoaineistoa, puolustus- ja siivilitarkoituksiin valmistettuja ammuksia, animoitu patruunan valmistusprosessi, tuotannossa olleita vetoketjuja ja pyörän polkimia, tuotteiden pakkauksia ja pakkauslaatikoita. Tehtaan ja työntekijöiden tarinoiden esittämisessä hyödynnetään uusia näyttelyteknisiä ratkaisuja.

 

Näyttelyn taustoittaminen on tarkoittanut laajan ja moninaisen lähdeaineiston läpikäymistä. Tutkimustyön tuloksena näyttelyn käsikirjoitus on kokonaan uudelleen kirjoitettu. Historioitsija FT Tuula Vuolle-Selkin tutkimuskäsikirjoitukseen pohjautuva näyttelyn käsikirjoitus tuo lapualaisen patruunatehtaan historian vaiheiden rinnalle kertomukset tehtaassa työskennelleiden arjen työstä.

 

Tehtaan työntekijöiden ääni nostetaan esiin uudessa näyttelyssä. Entisten työntekijöiden tarinat vertautuvat nykyisen Nammo Lapua Oy:n työntekijöiden haastatteluihin ja nykydokumentointiin. Millaista tehtaassa työskentely on ollut ja nykyisin on?

 

Monivaiheisen uudistustyön taustalla museon henkilökunta tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Museon näyttelysuunnittelun toteuttamiseen tarvitaan visuaalisen ja graafisen ilmeen suunnittelua, teknistä suunnittelua, valo- ja äänisuunnittelua, digitaalisten näyttelysisältöjen esitystapojen suunnittelua, animointia, näyttelyrakenteiden ja -kalusteiden suunnittelua. Museo hakee näyttelyuudistuksen toteuttamiseen sponsoritukea ja avustuksia mm. Museovirastolta, Turvallisuuden tukisäätiöltä ja Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

 

Helposti saavutettava museo sijaitsee vanhassa patruunatehtaan miljöössä Lapuan ydinkeskustassa. Vanha Paukku tarjoaa kävijöilleen aikamatkan paikkakunnalle merkittävässä kulttuuriympäristössä.

 

 

Tule mukaan työpajoihin, joissa keräämme ja jaamme tietoa patruunan valmistuksessa käytetyistä koneista ja niiden konservoinnista.
Seuraa kevään aikana Lapuan Patruunatehtaan museon ilmoittelua!

 

 

Lapuanliikkeen museo

Lapuanliikkeestä kertova näyttely ”Viimeistä piirtoa myöten” esittelee kommunisminvastaisen liikehdinnän historiaa Suomessa. Lapuanliike oli kommunisminvastaisena kansanliikkeenä alkanut ilmiö, joka sai alkusysäyksensä Lapualla marraskuussa 1929 tapahtuneesta kommunistinuorten kokouksen hajottamisesta. Näyttely perustuu kuvavalikoimaan sekä alkuperäiseen esineistöön. Näyttelyn aikajakso kattaa vuodet 1929-1944, eli lapuanliikkeen ajan Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) toiminnan lopettamiseen saakka. Esillä oleva aineisto on peräisin kaupungin hallinnoiman Lapuanliikkeen museon kokoelmasta.

Pyhälahden Valokuvaamomuseo

Pyhälahden Valokuvaamomuseo esittelee suomalaisen valokuvauksen ja valokuvan historiaa 1900-luvulla. Museon lähtökohtana on Lapualla vuosina 1900-1980 toimineen Pyhälahden Valokuvaamon valokuvakokoelmat ja esineistö. Yksittäisen valokuvaamon 80 vuotta jatkuneen historian kautta avautuu näkymä valokuvauksen historiaan, ja laajojen negatiivi- ja positiivikokoelmien välityksellä saadaan elävä vaikutelma lähialueen elämänmenosta 1900-luvulla.

 

Museon kokoelmat sisältävät noin 100 000 negatiivia ja valokuvaa. Mukana on runsaasti henkilö- ja ryhmäkuvia, mutta myös maisemakuvia, työkuvia ja otoksia tapahtumista. Museon hallussa on lisäksi runsaasti valokuvaamon esineitä, joista osa on esillä perusnäyttelyssä. Museon toiminnasta vastaa Lapuan kaupungin kulttuuri- ja museotoimi.

Yhteystiedot

Lapuan Patruunatehtaan museo
Lapuanliikkeen museo
Pyhälahden Valokuvaamomuseo

 

 

Avoinna:
ma-to 10-17
pe 10-17
la 11–15
(heinäkuussa myös su 11-15)

 

Katso täältä kulttuurikeskuksen poikkeusaukiolot

 

Vapaa pääsy.